Our Portfolio

The highly creative Design!

บทนำ : สามก๊กเกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือนอย่างไร

ตอนที่ 1 โจโฉ : ใจถึงก็ไปถึง

ตอนที่ 2 เล่าปี่ : ต่ำต้อยใช่จะต้องต้อยต่ำ

ตอนที่ 3 ซุนกวน : อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักใช้คน

ตอนที่ 4 ขงเบ้ง : ผู้บริหารสันดานเสมียณ

ตอนที่ 5 สุมาอี้ : คนไประบบต้องอยู่

ตอนที่ 6 อ้วนเสี้ยว : ทำงานสไตล์ลูกคุณหนู

ตอนที่ 7 อ้วนสุด : ตั้งหน่วยงานเถื่อนในองค์กร

ตอนที่ 8 จูล่ง : เคร่งครัดในระเบียบวินัย

ตอนที่ 9 ม้าเจ๊ก : ตายเพราะยึดตำรา

ตอนที่ 10 ลิโป้ : เปลี่ยนงานแบบไม่สวย

ตอนที่ 11 กาเซี่ยง : สันโดษกลางความวุ่นวาย